Merthal

Evenementen

Elk jaar vinden er in de Mèrthal zo'n 30 activiteiten of evenementen plaats, variërend van klein tot groot. In chronologische volgorde, vanaf begindatum, ziet u hier de geplande evenementen staan.

Dé evenementenhal in Horst aan de Maas

Proclamatie Maik I

Datum:   zaterdag 12 februari 2011

 49e Prins der Dreumels

Prins Maik I


‘’Waerm of kald, weej installere enne carnaval vur jóng en ald’’

Maik van Tilburg, 33 jaar, zoon van Mart en Nel van Tilburg, directielid van van Tilburg installatietechniek BV, in Horst onder meer bekend als speler bij Wittenhorst, lid van vriendengroep Ad Fundum en wonend aan de Venloseweg 70b is afgelopen zaterdag tijdens een meer dan geslaagde prinsenproclamatie uitgeroepen tot 49e prins van het Dreumelrijk.
Optredens van onder meer ‘’Weej Dreej’’, de dansgardegroepen, ‘’Jónge Kloare’’, Martin Hurkens, Bram en Ruud en de schlagerzangers van dit seizoen vormden in het programma één aaneengesloten hoogtepunt.

Na getooid te zijn met zijn waardigheden stelde de nieuwe Prins zijn charmante prinses Loes, zijn beide adjudanten Jan (Clabbers) en Roy (Verdellen) voor aan de meer dan 1000 uitzinnige Dreumels en Dreumelinnekes.
Vervolgens werd hij door de Opperdreumel burgemeester Kees van Rooij en deken De Graaf Woutering op ludieke wijze toegesproken/toegezongen.
Een ander belangrijk hoogtepunt was de bekendmaking van de prinselijke hoesorde, dit jaar genaamd ‘’de hoesorde van het Hoëgveld’. Het motto van prins Maik I luidt: ‘’Waerm of kald, weej installere enne carnaval vur jóng en ald’’.
Het programma werd op voortreffelijke wijze gepresenteerd door Vorst Iemus en muzikaal omlijst door Carnavalsband.nl die ook voor een grandioze slot apotheose zorgde.
Carnavalsvereniging D’n Dreumel bedankt alle medewerkenden zowel voor als achter de coulissen voor hun bijdrage aan het welslagen aan deze onvergetelijke avond.
 

Proclamatie 2011 van Prins Maik I (Maik van Tilburg)

Weej, Vôrs Iemus:
Zuvvende Vôrs ván ’t Dreumelriêk; Ridder in de ordes ván D’n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel; Grand voyageur du monde; Membri importante di frazione marmellata; Ambassadeur ván het greune graas án de witte hel, enz, enz,
hebbe de groëte iër um heer en nów, met of soonder ów goodvinge, d’n niggen-en-vertigste Prîns ván 't Dreumelriêk te proklamere en te installere;

Ovverwaegende:

Ten Iërste: dát dit prînslose tiêdpaerk, zeker gezeen dit korte seizoen, wál wer lang genôg haet gedeurd en dát ‘t daorum d’n hoegsten tiêd wuürdt um de 49e Prîns ván ós Dreumelriêk an oow veur te gaon stelle;
Ten Twedde: dát weej d'r ok dit jaor wer in geslaagd ziên um iën ván de állerbeste paerd ván stal veurop te loate gaon in deze'n vastenaovend, al mót gezâg ziên dát heej zich neet zoëmar veur de kár lut spanne;
Ten Derde: dát de neeje Prîns de fiëstvreugde rónd de vastenaovend mót verhuëge, wát ni metiën wil zegge dát heej ziene aovergebleve vuvuzela óp d'n oêtloat ván de prînsebus mót montere;
Ten Verde: dát ózze neeje Prîns gaer wil dát álles óp rölkes verluëpt en dát geej d'r dán ok ván oêt kunt gaon dát heej álle ongeregeldheden wies op d’m bojjem zal loate oêtzeuke;
Ten Viefde: dát weej enne Prîns kriege deen ontiegelijk good wet wát ‘ie wil en ván nature de leiding nimt, wát dán ok beteikent dát heej neet gauw nò ândermans piêpe zál dânse;
Ten Zesde: dát het geveul beej de term “oppe lat” totaal afhânkelijk is ván het feit of ’t gesniëjd haet of ni en waor en hoe hoëg ‘t vaeld leet;
Ten Zuvvende: dát de neeje Prîns ni allien âchter de Dreumels mot staon, ma zéker ok âchter de Dreumelinnekes en de komende daag mit groëte aandacht de beroemde spreuke en gezegdes ván “Loesje” ter hárte mót neme;
Ten Achste: dát ‘t nò het zeuke, kieze, vraoge en beneume ván ozze neeje Prîns, Prînses en Adjudante, ut in dit gevâl in t bizónder ván belang is um dit kwartet ok vakkundig te installere;
Ten Niggende: dát ’t vur niemus meugelijk zal ziên um zich tiedes dees carnavalsdaag te verstoppe en dát álle Dreumel en Dreumelinnekes d’r met de vastenaovend waerm beej zulle zitte umdát deze neeje Prîns hiël zeker niemus in de keld lut staon;
Ten Tiende: dát weej enne fitter dan fitte Prîns kriêge met en echt Wittenhôrs hárt en deen daorbeej ok nag 's hiël aerg fanatiek en selectief is in ‘t óndersteune ván ândere clubs zoëas beveurbield PSV en misschien ok nag wál Willem II;
Ten Elfde en leste: dát de neeje Prîns enne’n oêtgesproake vertegenwoordiger is ván ôs Dreumelriêk, ok ál haet heej en klap ván de Meule(wiek) gehad en zuj ’t liêke asof zien roots in de Kroekestad ligge;

Besloête weej:

Um heer en nou te gaon oétrope tot neeje Prîns, waobeej weej eum beneume tot:
Ridder in de Ordes ván d'n Dreumel, de Moelbaer en de Aendekoel,
Met de iëretitels:
Lord of the High Field; Freiherr von Alpen bis Lange Latten;
Grand Monteur des Liens et Lignes; Groët-Hertog ván Wittenhôrs;
en oétvinger ván de orde ván ’t Hoëgvaeld
en rope nou oét tot niggen-en-vertigste Prîns ván 't Dreumelriêk:

Prîns Maik d’n Iërste

met zien Prînses Loes en Adjudante Roy en Jan

Gegaeve, Hôrs 12 fibberwari 2011

Op zaterdag 12 februari vindt de uitverkiezing van alweer de 49e prins van D’n Dreumel plaats in de Mèrthal. Omlijst door een geweldig muzikaal programma zal de nieuwe heerser van het Dreumelrijk worden ingehuldigd.
Daarnaast kunt u op deze avond genieten van vele artiesten zoals de liedjeszangers van dit seizoen, de junioren en senioren van onze onvolprezen gardegroepen en verder optredens van: ‘’Jónge Klaore, Bram en Ruud, Weej Dreej, en als klapper de Limburgse zanger en winnaar van Holland’s Got Talent 2010 Martin Hurkens.
De muzikale begeleiding van de proclamatie is in handen van Carnavalsband.nl. Zij zullen tevens de muzikale afsluiting van deze avond verzorgen.
De presentatie is in handen van vorst Iemus.
Het belooft weer een geweldige happening te worden. Reserveer dus deze avond in uw agenda.

Kaartverkoop
Uitverkocht

 

Maik I (Klik voor een grote weergave) Hoesorde  (Klik voor een grote weergave) Martin Hurkens  (Klik voor een grote weergave) Carnavalsband.nl  (Klik voor een grote weergave) D`n Dreumel  (Klik voor een grote weergave) Wie wordt de nieuwe prins=  (Klik voor een grote weergave)