Merthal

Evenementen

Elk jaar vinden er in de Mèrthal zo'n 30 activiteiten of evenementen plaats, variërend van klein tot groot. In chronologische volgorde, vanaf begindatum, ziet u hier de geplande evenementen staan.

Dé evenementenhal in Horst aan de Maas

Uitreiking PeelMaasRegioOndernemersprijs

Datum:   donderdag 22 november 2007

Het ontstaan

De Peel Maas Regio Ondernemersprijs (kortweg: PMRO) is in 2004, op initiatief van de Stichting Horst Promotie te Horst, in het leven geroepen.
Hiertoe heeft de Stichting Horst Promotie, een stichting in het leven geroepen, de Stichting Ondernemersprijs Noord Limburg.

De Stichting heeft hiertoe overleg gepleegd met de lokale ondernemersverenigingen, belangenverenigingen en overheden van de gemeente Horst aan de Maas, gemeente Sevenum en Meerlo-Wanssum. Voor wat betreft de gemeente Meerlo-Wanssum, zijn alleen de kernen Tienray en Swolgen in het werkgebied opgenomen.

Het initiatief is opgestart om de economie in het werkgebied nieuwe impulsen te geven. Goed ondernemerschap mag best in de schijnwerpers gezet worden. Het verlenen van een prijs werkt immers stimulerend op ondernemers, klein of groot. En dat heeft weer een positieve uitstraling op de gehele regio.

Uitbreiding van het werkgebied wordt niet uitgesloten, mits sprake is van maatschappelijke en economische verwevenheid.

 

Doelstelling

Toekenning van een of meerdere ondernemersprijzen om daarmee het bedrijfsleven in zijn algemeenheid en de genomineerde ondernemers en hun onderneming in het bijzonder, positief te positioneren, alsmede het stimuleren van startende ondernemers in hun opstartfase.Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd waar de diverse prijzen worden uitgereikt, en waar ondernemers, ondernemersverenigingen en overheden uit het werkgebied zich treffen met de mogelijkheid om contacten te onderhouden, te versterken en / of nieuwe contacten te leggen.

Uitreiking

De uitreiking van de PMRO Ondernemersprijs 2007 vindt plaats op donderdag 22 november 2007.

Genomineerde ondernemers PMRO 2007

Voor de 4e edititie van de Peel Maas Regio Ondernemersprijs zijn na zorgvuldig jury beraad de volgende ondernemers genomineerd:

Dhr. Henk Cuppen, directeur Janssen de Jong Infra BV te Horst
Dhr. Eric Philipsen, directeur Excellence Fish BV te Meterik
Dhr. Ruud Vosbeek, directeur Boomkwekerij Ruud Vosbeek BV te Lottum

Voor de Rabobank Startersprijs 2007 is genomineerd:

Mevr. Petra Leijssen-Verstegen, eigenaar Gastouderbureau Pierewiet te Horst

Tijdens de PMRO 2007 uitreiking op donderdag 22 november in de Merthal te Horst zal duidelijk worden wie de winnaar van de ondernemersprijs zal worden. Tevens zal op deze avond de winnaar van de Publieksprijs gekozen worden.

.